SUTARČIŲ TEISĖ

Tik tinkamai parengtos sutartys visiškai apsaugo asmenų interesus. Tuo tarpu nekvalifikuotai parengtos sutartys Jums gali sukeli daugybę problemų, tapti bylinėjimosi ar net bylų pralaimėjimo teismuose priežastimi.

Mūsų teisininkai, turintys didelę patirtį komercinių ir civilinių sutarčių rengimo srityje, teikia profesionalią pagalbą ir konsultacijas visais sutarčių teisės klausimais – nuo dalyvavimo derybose su kita šalimi, tipinių ar netipinių sutarčių parengimo, iki dalyvavimo sprendžiant tarp šalių kilusius ginčus bei atstovavimo šalių interesams teisminiuose procesuose.

Mūsų teisininkai teikia šias su sutartimis susijusias paslaugas:

• įvairių tipinių (pavyzdinių) ar Jūsų individualius poreikius atitinkančių komercinių ir civilinių sutarčių (pirkimo-pardavimo, rangos, mainų, nuomos, panaudos, jungtinės veiklos, bendradarbiavimo, paskolos, paslaugų teikimo, bendradarbiavimo) rengimas;
• konsultacijų sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiomis klausimais teikimas;
• atstovavimas derybose dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, keitimo bei nutraukimo;
• Jūsų pateiktų sutarčių teisinio įvertinimo (teisinio audito) atlikimas;
• prievolių įvykdymą užtikrinančių sutarčių (garantijos, laidavimo, hipotekos, įkeitimo ir kt.) rengimas;
• Jūsų atstovavimas ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sutartinės atsakomybės taikymo bei kituose sutartiniuose ginčuose.