ĮMONIŲ TEISĖ

Juridinių asmenų steigimas :

Steigiame visų tipų bei formų juridinius asmenis (UAB, AB, Mažoji bendrija , Indvidualios įmonės, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, žemės ūkio bendrovės ir t.t.).

Vykdome įmonių steigimą Europoje, Rusijoje.

Mūsų įmonė:
• rezervuos Jūsų pageidaujamą pavadinimą Juridinių asmenų registre;
• paruoš reikalingus steigiamos bendrovės steigimo dokumentus: steigimo sutartį / steigimo aktą, įstatus, steigiamąjį akcininkų sprendimą, protokolą, akcininkų sąrašą);
• atidarys steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą Jūsų pasirinktame banke;
• atliks visus formalumus notarų biure;
• įregistruos steigiamą bendrovę Juridinių asmenų registre;
• užsakys ir pagamins Jūsų įmonės antspaudą.

Juridinių asmenų steigimo dokumentų keitimas:

Profesionaliai konsultuojame įmonių duomenų keitimo klausimais bei atliekame reikalingus pakeitimus įmonių steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose ir kt.) keičiant įmonė:
• buveinės adresą;
• pavadinimą;
• įstatinio kapitalo dydį;
• valdymo struktūrą;
• valdymo organų narius.

Juridinių asmenų pertvarkymas:

Juridinių asmenų pertvarkymas - tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kuomet naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkymo metu juridinis asmuo nėra likviduojamas, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma.

Profesionaliai konsultuojame visais juridinių asmenų pertvarkymo klausimais, taip pat teikiame šias paslaugas:

• surašome protokolus, sprendimus dėl juridinio asmens pertvarkymo bei rengiame kitus teisinius dokumentus;
• rezervuojame naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimą Juridinių asmenų registre;
• parengiame naują juridinio asmens steigimo dokumento redakciją;
• tinkamai paskelbiame informaciją apie juridinio asmens pertvarkymą;
• atstovaujame Registrų centre bei notarų biure.

Juridinių asmenų vidaus dokumentų rengimas

Juridinio asmens vidaus dokumentai turi būti teisingai įforminti ir atitikti teisės aktų reikalavimus. Mūsų teisininkai teikia šias paslaugas:
• juridinių asmenų akcininkų, dalininkų, narių ir dalyvių susirinkimų organizavimas, darbotvarkių, sprendimų projektų rengimas;
• protokolų, sprendimų surašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų, darbo sutarčių, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių ir kitų teisinių dokumentų rengimas;
• Juridinių asmenų teikiamų formų pildymas.