GINČŲ SPRENDIMAS

Taikus šalių susitarimas yra geriausias ginčų sprendimo būdas, tačiau jis ne visada yra įmanomas. Kartais tik teisminio bylinėjimosi būdu galima užtikrinti, kad būtų apgintos klientų teisės bei jų pažeisti interesai. Klientų teises ir interesus giname išnaudodami visas teisėtas gynybos priemones tiek ikiteisminiame ginčų nagrinėjimo etape, tiek visose teisminėse instancijose.

Mūsų teisininkai, sukaupę didelę patirtį teisinių ginčų sprendimo srityje, teikia šias paslaugas:

• fizinių ir juridinių asmenų teisių ir interesų gynyba;
• konsultacijų dėl tinkamo ginčų sprendimo būdo (derybų, taikinimo procedūrų, teisminio bylinėjimosi ir kt.) parinkimo teikimas;
• procesinių dokumentų (ieškinių, priešieškinių, dublikų, triplikų, atskirųjų, apeliacinių ir kasacinių skundų, bei atsiliepimų į juos ir kt.) rengimas;
• atstovavimas santykiuose su įmonėmis ir organizacijomis;
• atstovavimas ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis;
• atstovavimas visų instancijų teismuose bei vykdymo procese;
• tarpininkavimas su antstoliais bei notarais;
• kitų su ginčų sprendimu susijusių paslaugų teikimas.