DARBO TEISĖ

Kiekviena įmonė bei organizacija susiduria su darbuotojo ir darbdavio (darbo teisės) santykiais. Tai vieni iš sudėtingiausių ir svarbiausių santykių, todėl tik tiksliai ir teisiškai tvarkingai parengti darbo santykius įforminantys dokumentai padės apsaugoti tiek darbuotojo, tiek darbdavio interesus.

Mūsų teisininkai pasiruošę suteikti Jums teisinę pagalbą ir atsakyti į visus Jums kilusius klausimus kolektyvinių bei individualių darbo teisinių santykių srityje.

Teikiame šias darbo teisės paslaugas:

• konsultacijų darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, grąžinimo į darbą, darbo ir poilsio laiko, apmokėjimo už darbą, darbuotojo bei darbdavio atsakomybės, darbo bei kolektyvinių sutarčių vykdymo ir kitais darbo teisės klausimais teikimas;
• darbo, kolektyvinių, materialinės atsakomybės sutarčių, darbuotojų konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimų, darbuotojų pareiginių nuostatų, kitų įmonės vidinių dokumentų rengimas;
• darbo santykius reglamentuojančių dokumentų (darbo sutarčių, materialinės atsakomybės sutarčių, konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimų, susitarimų dėl darbo sutarties nutraukimo, kitų darbuotojo ir darbdavio susitarimų) teisinio įvertinimo (teisinio audito) atlikimas;
• susitarimų tarp darbdavio ir darbuotojo rengimas;
• kliento atstovavimas darbo ginčuose ikiteisminėse darbo ginčų nagrinėjimo institucijose;
• kliento atstovavimas valstybinėse bei savivaldybių institucijose;
• leidimų įdarbinti užsieniečius gavimas;
• kitų su darbo teise susijusių paslaugų teikimas.